Investerer milliarder i Statfjord-feltet

februar 24, 2005, 23:30 CET

Rettighetshaverne i Statfjord-lisensen i Nordsjøen har besluttet å gjennomføre Statfjord senfase, og vil investere 14,5 milliarder kroner i prosjektet. I tillegg kommer gassrørledningen Tampen link med en investering på 1,5 milliarder.

Planene sikrer produksjon på det Statoil-opererte Statfjord-feltet fram mot 2020.

Endret Plan for utbygging og drift for Statfjord-feltet (PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD) for Tampen link overleveres myndighetene i dag, 25. februar.

Planen er å bygge om installasjonene på feltet fra å håndtere olje med assosiert gass til å håndtere gass med assosiert olje. Det innebærer omlegging av dreneringsstrategien til lavtrykksproduksjon for å kunne produsere den gjenværende gassen i reservoaret.

Utvinnbare tilleggsvolumer knyttet til Statfjord senfase er anslått til 32 milliarder kubikkmeter gass, 25 millioner fat olje og 60 millioner fat kondensat. Volumene tilsvarer alene et mellomstort felt på norsk sokkel.

– Med senfase-prosjektet vil Statfjord-feltet komme opp i en utvinningsgrad på opp mot 70 prosent for oljen og 75 prosent for gassen. Det er helt på topp i verdenssammenheng, framholder Øivind Reinertsen, områdedirektør for Tampen.

Uten prosjektet ville utvinningsgraden for gass vært på 53 prosent.

Prosjektet sikrer liv på Statfjord-feltet til rundt 2018 eller lengre. I november 2004 feiret feltet 25-års produksjon. Da hadde det produsert fire milliarder fat olje og generert mer enn 1000 milliarder kroner i inntekter.

– Mer enn ti års ekstra produksjon fra Statfjord har også enorm betydning for dem som jobber på og med feltet, for leverandørindustrien og for det norske samfunnet, sier Reinertsen.

Modifikasjonsomfanget er anslått til om lag tre millioner arbeidstimer til havs og tre millioner prosjekterings-timer på land, i tillegg til noe prefabrikasjon. I konsekvensutredningen for prosjektet anslås en sysselsettingsvirkning på om lag 80.000 årsverk i perioden 2005 til 2026.

– Dette blir krevende, både i omfang og investeringer, og gir organisasjonen store utfordringer framover. Arbeidet ute på feltet skal pågå i minst fire år, samtidig med full drift. Det krever stor fleksibilitet i gjennomføringsfasen. I tillegg kommer håndtering av reservoarutviklingen ved trykkavlastning, sier Reinertsen.

Modifikasjonsarbeidene er planlagt igangsatt i løpet av høsten 2005, mens trykkavlastning og påfølgende gasseksport etter planen starter høsten 2007.

De siste kontraktstildelingene for modifikasjoner på plattformene og boreanleggene forventes i løpet av våren 2005.

Rørledningen Tampen link knytter Statfjord-feltet opp mot den eksisterende gassrørledningen Flags på britisk side av Nordsjøen. Rørledningen går til St. Fergus-terminalen i Skottland. Rørlegging planlegges høsten 2006.

Rettighetshavere i Statfjord unit: Statoil (operatør) 44,34 prosent, ExxonMobil Norge (21,37), Norske ConocoPhillips (10,33), Norske Shell (8,55), ConocoPhillips (U.K) Ltd. (4,84), BP Petroleum Development Ltd. (4,84) og Centrica Resource Ltd. (4,84) og Enterprise Oil Norge (0,89).

Rettighetshavere i Tampen link: Statoil 43,9 prosent, ExxonMobil (18,2), Norske Shell (12,2), Hydro (10,5), ConocoPhillips (8,2) og Petoro (7).