Oljefunn på dansk sokkel

februar 25, 2005, 12:45 CET

Boringen av avgrensingsbrønnen Hejre-2 i lisens 5/98 på dansk sokkel er avsluttet. Boringen bekrefter tilstedeværelse av olje i sandstein av Jura alder. Hydro er partner med en eierandel på 25 prosent i Hejre-feltet.

Oljeforekomsten på Hejre-feltet ble funnet med brønnen Hejre-1 i 2001. Forekomsten ligger i sandstein av Jura alder under høyt trykk og høy temperatur.

Hejre-2 ble boret som en loddrett boring 1,1 kilometer nordøst for Hejre-1 og ble avsluttet i 5.399 meters dybde målt fra havoverflaten i lag av før Jura alder. Boringen ble utført med boreriggen "ENSCO 101".

Brønnen bekreftet tilstedeværelse av olje i sandstein av Jura alder. Ved en prøveproduksjon med gode produksjonsrater ble det produsert olje med tilhørende gass.

Resultatene fra Hejre-2 skal nå vurderes nærmere, før det kan tas stilling til eventuell utbygging og produksjon på Hejre.

Boringen av Hejre-2 ble påbegynt 2. november 2004 på posisjonen 56°14'45,28" N; 03°59'01,50" Ø, hvor vanndybden er 68 meter. Brønnen blir nå plugget permanent.

Selskapene i lisens 5/98:

ConocoPhillips (operatør) 30 %
Hydro 25 %

Petro-Canada

25 %
DONG Efterforskning og Produktion 20 %