Skip to Content
no

Stor økning i antall aksjonærer

mars 9, 2005, 13:45 CET

Tilbudet om å kjøpe aksjer som ble gitt privatpersoner etter statens nedsalg i Statoil i februar har gitt full uttelling. Selskapet har registrert over 11.000 nye aksjonærer, som tilsvarer en vekst på 20 prosent i antall eiere.

I følge DnB NOR, som gjennomførte salget til private, hadde 19.700 personer registrert sin kjøpsinteresse innen fristen 25. februar, og over halvparten av disse er nye aksjonærer i Statoil. Vel 97 prosent av nåværende eiere er privatpersoner eller selskap registrert i Norge.

– Det er svært hyggelig at så mange har valgt å investere i Statoil, og vi er glade for den tilliten 11.000 nye aksjonærer viser oss, sier Mari Thjømøe, direktør for Investor relations i Statoil.

Hittil i år har Statoil hatt en gjennomsnittlig omsetning på 14 millioner aksjer per dag på Oslo børs, som er mer enn en dobling fra dagsomsetningen i fjor. Allerede etter nedsalget sommeren 2004 opplevde Statoil en sterk økning i likviditeten, og med de siste ukers endring i eierskap fortsetter trenden.

Den økte omsetningen betyr at aksjen blir mer attraktiv for investorer, noe som ventes å bidra positivt til verdsettelsen av selskapet framover.

Den norske stat eier nå 70,9 prosent av aksjene, og beholder overordnet kontroll i selskapet.