Investerer i utvinning av Tofte

mars 10, 2005, 08:30 CET

Tofte-funnet i Norskehavet skal knyttes opp til den Statoil-opererte Kristin-plattformen. Tofte-reservoaret ble påvist i januar 2004 i forbindelse med boring av den første produksjonsbrønnen på Kristin-feltet.

Tofte var ikke påvist ved innsendelse av Plan for utbygging og drift for Kristin.

Investeringsanslaget for å utvikle funnet er estimert til 655 millioner kroner.

Utvinnbare reserver i Tofte er beregnet til fem milliarder kubikkmeter gass og 18 millioner fat kondensat. Tofte skal produseres med én brønn boret fra en av bunnrammene på Kristin.

– Tofte utnytter Kristins infrastruktur på en god måte. Prosjektet er derfor meget lønnsomt, sier produksjonsdirektør for Kristin, Nina Udnes Tronstad.

Rettighetshavere i Tofte er de samme som i det øvrige Kristin-feltet: Statoil (operatør) 41,6 prosent, Petoro (18,9), Norsk Hydro (14), ExxonMobil (10,5), ENI (9) og Total (6).