Skip to content
no

Ny teknologi sikrer bedre oljeutvinning

mars 11, 2005, 08:45 CET

Statoil og FMC Kongsberg Subsea har utviklet ny teknologi som vil være en viktig byggestein i arbeidet med å få mer olje ut av havbunnsbrønner. Teknologien omfatter utstyr og tjenester som bidrar til raskere boring av sidestegsbrønner gjennom produksjonsrør i havbunnsbrønner.

Statoil og FMC Kongsberg Subsea har signert en avtale i dag, 11. mars, som inkluderer den nye teknologien. Det er FMC Kongsberg Subseas søsterselskap FMC Production Services som skal levere utstyret og tjenestene.

Kontrakten har en varighet på to år, med opsjon for forlengelse i ytterligere seks år.

Statoils ambisjon er å oppnå en gjennomsnittlig utvinningsgrad på 55 prosent fra havbunnsfelt, opp fra 41 prosent i dag.

– I forbindelse med et stadig økende antall havbunnsbrønner på norsk sokkel er det behov for hensiktsmessig verktøy for sidestegsboring og brønnvedlikehold, sier Steinar Strøm. Han er prosjektleder i kjerneteamet SIOR (Subsea Improved Oil Recovery) som jobber for økt oljeutvinning fra havbunnsbrønner.

FMC Kongsberg Subsea og Statoil har sammen fått fram en tjeneste som ikke tidligere har vært tilgjengelig i markedet, understreker Strøm.

– Lisensområdene Halten/Nordland og Tampen vil være de største brukerne av teknologien, som vil bidra til at forretningsmessige målsettinger nås, sier han.

Teknologien har også anvendelsesmuligheter på havbunnsfelter utenfor norsk sokkel og vil kunne bidra til økt produksjon fra havbunnsbrønner over hele verden.