Skip to Content
no

Skodd for økt gassalg til Europa

mars 15, 2005, 10:00 CET

Hydro er godt skodd for å øke gassalget til Europa, sier Olav Skalmeraas. Han holder Hydros innlegg på den store energikonferansen og messen E-world 2005 i Essen denne uken. På messeområdet er selskapet representert med en lekker stand.

– Med vår kompetanse og erfaring i salg av gass og tilstedeværelse i store deler av det europeiske markedet, føler vi oss godt skodd for å operere i et mer liberalisert tysk gassmarked, sier Olav Skalmeraas, ansvarlig for Marketing i Olje og Energi.

Onsdag holder han foredrag på "E-world energy & water 2005", der han gjør det klart at Hydro er beredt til å spille en større rolle i oppgaven med å forsyne Europa med gass.

Tyskland utgjør i dag vel 40 prosent av Hydros samlede gassalg til Europa, men salget er i dag knyttet til mer langsiktige kontrakter.

Med en liberalisering av det tyske markedet regner ikke Skalmeraas med at prisene umiddelbart vil bli lavere, men de vil utvilsomt bli mer volatile og åpne for nye forretningsmuligheter.

Godt utgangspunkt
Etablerte markedsposisjoner i Benelux, Frankrike og UK  samt eierinteresser i et fleksibelt transportsystem til de viktigste landingsstedene for norsk gass til Kontinentet, gir Hydro en sterk posisjon og et fleksibelt utgangspunkt  i det europeiske gassmarkedet. Denne posisjonen vil forsterkes når gassen fra Ormen Lange kommer fra 2007.

- Vi er nå i ferd med å optimalisere vår portefølje med tanke på å utnytte ledig kapasitet for å kunne selge til de markedene som til enhver tid har de beste prisene, sier Skalmeraas.

Europa har ifølge Skalmeraas en strategisk, god plassering i forhold til kjente gassreserver. Med Nordsjøen, Nord-Afrika og Russland som viktige kilder, vil tilstedeværelse i det europeiske energimarkedet bli stadig viktigere for Hydros videre satsing oppstrøms i disse områdene.

- Vi befinner oss midt i forbrukermarkedet, og det er forbrukerne vi regner med å treffe under messen i Essen, representert ved både industri og lokale distribusjonsselskap. Én ting er sikkert, og det er at energispørsmål vil være et kjernespørsmål i store deler av europeisk næringsliv, fastslår Olav Skalmeraas.

Lekker stand
Med sin luftige og åpne stil skiller Hydro seg ut med en fristende stand på messen "E-world energy & water 2005".

Standen er seks meter høy og har store hvite flater som gjenspeiler Hydros visuelle profil, med grafiske elementer som brukes under feiringen av selskapets 100-årsjubileum.

– Standen har et litt "katedral-aktig" utseende. Her skal folk kunne kose seg i et ellers hektisk miljø, sier Cato Meling, som er ansvarlig for Olje & Energis oppfølging av messer og konferanser.

"Hydro Energizing Europe" er det gjennomgående temaet for deltakelsen på E-world.

– For Hydro er deltakelsen på denne messen og konferansen med på å bygge plattform for fremtidige forretninger. Utfordringene med å sikre energiforsyningen i fremtiden er enorme. Mange av våre partnere og konkurrenter innen energiverdenen er til stede her, derfor er dette et glimrende forum for å fremme Hydro i internasjonale energiprosjekter, sier Turid Siebenbrunner, som er en av Hydros representanter på messen.

Kontakt med energikunder står også sentralt under E-world.

– 40 prosent av gassalget vårt går til Tyskland, slik sett er dette vårt hjemmemarked. Onsdag kveld inviterer vi gasskunder og kraftleverandører til aluminiumverkene til en tilstelning på Hotel Sheraton. I tillegg vil det være mange møter med kundene våre i tilknytning til messen, sier Erik Gonder, som er kundeansvarlig for gassalg til Tyskland.