Avsluttet letebrønn ved Brage

mars 16, 2005, 14:30 CET

Hydro har avsluttet boringen av letebrønnen Idun ved Brage-feltet i Nordsjøen. Det ble ikke påvist hydrokarboner i brønnen.

Brønnen (31/4-12) ble boret nordøst for Brage-feltet på 207 meters havdyp med boreriggen "Deepsea Trym".
 
Målet med letebrønnen var å finne tilleggsressurser til Brage-feltet. Brønnen ble boret i et prospekt med sandstein av sen jura alder, og boringen ble avsluttet i underliggende bergarter som tilhører den såkalte Fensfjord-formasjonen.

Brønnen ble boret til en total dybde på 2.200 meter, før den ble plugget og forlatt.