HydroWingas sikrer leveranser av 1,5 milliarder kubikkmeter gass

mars 16, 2005, 13:30 CET

HydroWingas Limited, et britisk joint venture-selskap som eies av Hydro og det tyske selskapet Wingas, har hatt en vellykket inntreden på det britiske markedet: Det har sikret seg leveringskontrakter for mer enn 1,5 milliarder kubikkmeter (bcm) naturgass.

– Vi er mer enn fornøyde med resultatet vi har oppnådd så langt, og tar sikte på en markedsandel på om lag 10 prosent, sier administrerende direktør Solveig Hinsch i HydroWingas.

Av kontraktsvolumet på 1,5 bcm leverer HydroWingas allerede om lag 830 millioner kubikkmeter i året til britiske kunder. Det forbrukes nærmere 100 bcm i året på det britiske gassmarkedet i øyeblikket. Om lag en tredjedel av Storbritannias primære energibehov blir dekket av gass.

Noen av årsakene til HydroWingas’ gode oppstart i markedet er selskapets fleksible prismodeller, konkurransedyktige priser på naturgass og leveringssikkerhet, forklarer Hinsch. Blant kundene finner vi den globale forbrukervareprodusenten Newell Rubbermaid, tjenesteleverandøren Centrica, og Scottish & Southern Energy, som er ett av de største energiselskapene i Storbritannia. Andre kunder er det amerikanske selskapet Sempra, som driver handel med energi, og Hydros datterselskap Hydro Polymers, som er en av Nord-Europas største produsenter av råvarer til plast.

Omfattende erfaring

Begge de to morselskapene i HydroWingas har omfattende erfaring med salg av gass til hele Europa. HydroWingas kombinerer kompetansen og erfaringen i de to selskapene for å skape seg en posisjon for energileveranser i Storbritannia.

Hydros utbygging av det gigantiske gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet, og den 1.200 kilometer lange rørledningen Langeled til Easington i det sørøstlige England, sikrer betydelig leveranser av gass til Storbritannia i flere tiår framover.

Når produksjonen starter på Ormen Lange i 2007, vil gasseksporten fra Norge bli den nest største i verden. Gassen som går gjennom rørledningen Langeled, vil dekke om lag 20 prosent av det britiske behovet for gass i opptil 40 år. Mesteparten av Hydros andel av gassproduksjonen i Ormen Lange vil selges til det britiske markedet gjennom HydroWingas.

Mesteparten av gassen fra Wingas leveres via den russiske giganten Gazprom, som eier 35 prosent av selskapet. Dette gir HydroWingas mulighet til å tilby bade langsiktige og kortsiktige leveringskontrakter. En annen fordel er at Wingas har lagringskapasitet for om lag 32 prosent av sitt årlige gassvolum. Ettersom Storbritannia tradisjonelt har vært selvforsynt med gass, har det bare lagringskapasitet for 3 prosent. Selv om landet fortsatt er i stand til å dekke den gjennomsnittlige etterspørselen etter gass gjennom innenlandsk produksjon, minker de britiske gassreservene, og landet ventes å importere 40 prosent av sitt årlige gassforbruk innen 2010.

Wingas eier det største landbaserte gasslagringsanlegget i Vest-Europa, som ligger i Rehden i Tyskland. Dette anlegget har kapasitet til å lagre 4.2 bcm gass. Selskapet kjøpte nylig også Storbritannias største landbaserte gasslangringsanlegg i Saltfleetby.

Et skritt videre

Joint venture-selskapet HydroWingas skaper nye markedsmuligheter.

– Mens vi tidligere solgte mesteparten av gassen vår gjennom NPB (ett av mange europeiske knutepunkter for gass) til store grossistselskaper, går vi nå et skritt videre og selger gass til store industrielle kunder og energiselskaper, sier assisterende direktør i Hydro WinGas, Terje Totland. – Vi ønsker å bygge opp en bred kundebase og skaffe oss en god posisjon i markedet.

HydroWingas drar fordel av å ha to veletablerte morselskaper. I tillegg til solid finansiell støtte fra Hydro og Wingas, gir de to morselskapene sikker tilgang på gassleveranser. HydroWingas tilbyr også sesongbasert risikostyring og gassmarkedstjenester.

Uavhengig enhet

Det norske energi- og aluminiumkonsernet Hydro og det tyske transport- og leveranseselskapet Wingas eier 50 prosent hver av aksjene i HydroWingas. Joint venture-selskapet opererer som en uavhengig enhet, og vil kjøpe nødvendig gass enten fra markedet, fra tredjeparter eller fra sine eiere. Formålet med virksomheten er å selge naturgass til store industrielle kunder og til omdistribusjon.

 

Besøk HydroWingas på nett:

www.hydrowingas.co.uk