Meldepliktig handel 

mars 18, 2005, 07:55 CET

Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) 15. mars 2005 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. mars 2005 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 223 426 aksjer.