Skip to content

Letebrønn i Barentshavet avsluttet

mars 23, 2005, 08:30 CET

Hydro har avsluttet boreoperasjonen på letebrønn 7220/6-1 på prospektet Obelix i Barentshavet.

Brønnen ble boret med leteriggen "Eirik Raude" for å evaluere et kalksteinsprospekt av karbon og  perm alder. Boringen blir avsluttet 1.515 meter under havbunnsnivå.

Spor av hydrokarboner ble funnet i det forventede reservoarnivået. Forsøk på prøvetaking viste at hydrokarbonene ikke er produserbare, og brønnen blir ikke testet. "Eirik Raude" går nå videre for å bore ytterligere to letebrønner lengre øst i Barentshavet.

Boreoperasjonene i Barentshavet blir gjennomført i henhold til myndighetenes strenge miljøkrav for oljeaktivitet i området. Tross to uhellsutslipp under boringen har ikke operasjonene på Obelix hatt noen skadelige konsekvenser på miljøet.