Skip to content
no

Kristin på vei nordover

mars 26, 2005, 09:20 CET

Kristin-plattformen slepes nå nordover fra Aker Kværners verft på Stord i Hordaland til det Statoil-opererte feltet i Norskehavet.

Plattformen forlot Stord fredag 25. mars, og etter planen skal den være framme på Haltenbanken natt til tirsdag. Fem av verdens største havgående slepebåter, tilhørende Mærsk, deltar i operasjonen.

Fire båter står for slepet – én er plassert forut, én er akterut mens de to andre trekker forover fra sidene. Den femte slepebåten fungerer som eskortefartøy. Plattformen har ingen motorer selv.

– Kristin ble slept fra kai og ut i Bømlafjorden av fire av Buksér og Bergings havneslepebåter allerede på onsdag. Der ble det utført en del tester, blant annet av brannvannspumper og livbåter, før det ble gitt klarsignal til å ta plattformen nordover, opplyser Geir Edvardsen, som er Statoils marin operasjonsleder.

Av sikkerhetsgrunner går slepet i rom sjø, og det er ikke mulig å se plattformen fra land under ferden til Norskehavet.

Når Kristin-plattformen kommer på plass på feltet, begynner oppankringen – den operasjonen utføres med to fartøy, mens de tre andre slepebåtene holder plattformen i posisjon.

Til sammen skal 16 ankerkjettinger kobles til plattformen og strammes til. Ifølge Edvardsen gjøres jobben parvis diagonalt. Oppankringen er forventet å ta fire-fem døgn.

– Når Kristin er ferdig oppankret, overleveres plattformen formelt til drift. Seks forhåndsinstallerte stigerør som ligger på havbunnen skal så trekkes inn til plattformen i løpet av kort tid, og innen midten av mai skal ytterligere seks stigerør og to "navlestrengskabler" (umbilicals) dras inn til innretningen, sier Edvardsen.

Etter planen skal alt installasjonsarbeidet være ferdig 15. mai, mens den første gassen skal være på dekk 1. juli.

Det Statoil-opererte gass- og kondensatfeltet Kristin bygges ut med totalt 12 havbunnsbrønner, hvorav sju vil være lange brønner kombinert med høy vinkel. Reservoaret ligger 4500 meter under havbunnen. Det har et rekordhøyt trykk på 911 bar og temperatur på 170 grader celsius.

Leveransene fra feltet starter etter planen 1. oktober.