Skip to content

Endringer i konsernledelsen i Statoil ASA 

mars 30, 2005, 07:30 CEST

Konserndirektør for forretningsområdet Teknologi og prosjekter, Morten Loktu (44), går med virkning fra 30. mars ut av Statoils (OSE: STL, NYSE: STO) konsernledelse.

Han overtar samtidig ansvaret for selskapets totale forskning og teknologiutvikling, herunder kommersialisering av teknologi, og arbeidet med utvikling av ny energi. Beslutningen er fattet som følge av sykdom i hans nærmeste familie, noe som gjør det nødvendig at han har Trondheim som arbeidsplass, for å unngå ukependling til Stavanger.

Konserndirektør Margareth Øvrum, som i dag er ansvarlig for Helse, miljø og sikkerhet (HMS), vil med virkning fra 30. mars overta Loktus stilling i konsernledelsen som leder av forretningsområdet Teknologi og prosjekter. Loktu skal rapportere til Øvrum.

Øvrum er født i 1958. Hun er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hun begynte i Statoil i 1982. Øvrum har lang erfaring fra operative lederstillinger i Statoil, og har blant annet vært plattformsjef på Gullfaks, produksjonsdirektør for Veslefrikk og direktør for Driftsstøtte for norsk sokkel. Hun har vært medlem av konsernledelsen siden 2004.

Nina Udnes Tronstad går med virkning fra 30. mars inn som nytt medlem av konsernledelsen med ansvar for HMS.

Udnes Tronstad er født i 1959. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Hun begynte i Statoil i 1983, og har hatt en rekke lederstillinger i konsernet og i datterselskapene i Danmark og Sverige. Hun har ledererfaring fra Statoils raffineri på Mongstad og har vært IT-sjef i konsernet. Udnes Tronstad har siden 2001 vært produksjonsdirektør for Kristin-feltet.

Direktør Bård J. Heimset er med virkning fra 30. mars konstituert som produksjonsdirektør for Kristin.

Konsernsjef Helge Lund beklager at Loktu går ut av konsernledelsen, men er glad for at Loktu fortsatt vil spille en meget sentral rolle i videreutviklingen av Statoil.

Lund uttrykker videre tilfredshet med at de to åpne stillingene i konsernledelsen fylles av interne kandidater med svært gode kvalifikasjoner og lang relevant erfaring.

– Vi har funnet frem til løsninger som totalt sett styrker Statoil, sier konsernsjef Helge Lund.

Kontaktpersoner:

Kjersti Tvedt Morstøl, informasjonssjef, 91 78 28 14 (mobil), 51 99 26 71 (kontor)

Mari Thjømøe, direktør investor relations, 90 77 78 24 (mobil), 51 99 77 90 (kontor)