Statoil innkaller til generalforsamling(VEDLEGG) 

mars 31, 2005, 08:45 CEST

Statoils (OSE: STL, NYSE: STO) generalforsamling finner sted onsdag 11. mai 2005, klokken 17.00, i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder

2. Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

3. Valg av møteleder

4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

5. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2004, herunder styrets forslag om utdeling av ordinært og ekstraordinært utbytte. Styret foreslår at det utdeles er utbytte på NOK 5,30 per aksje hvorav NOK 2,10 per aksje er ekstraordinært.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

8. Fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte

Se fullstendig innkalling og registrering her.