Alexandra Bech Gjørv skal lede Hydros arbeid med nye energiformer

april 1, 2005, 08:00 CEST

Etter tre år i Hydros konsernledelse og fem år som personaldirektør går Alexandra Bech Gjørv (39) over i ny stilling som direktør for Hydros enhet Nye Energiformer.

Hun vil lede arbeidet med å videreutvikle selskapets posisjon blant annet innen vindkraft, hydrogen og forskning knyttet til energiteknologi. I tillegg omfatter stillingen ansvaret for Hydros teknologi-venturefond.

Jørgen Rostrup, som har ledet Hydros satsing på nye energiformer de siste fire år, går over i ny lederstilling i forretningsområdet Olje & Energi.

Bech Gjørvs etterfølger i Hydros konsernledelse vil bli utnevnt senere.