Britisk gasslager tar form

april 1, 2005, 14:00 CEST

Utvaskingen av den første brønnen i det underjordiske gasslageret i Aldbrough, nær Hull på østkysten av England, er i gang, ett år etter at byggeforberedelsene tok til. Statoil har en andel på 33,3 prosent i lageret.

Energiselskapet Scottish and Southern Energy er utbygger og operatør med 66,7 prosent. Selskapet er den fjerde største energileverandøren i Storbritannia, og har fra før et gasslager i Hornsea, like nord for Aldbrough.

– Eierne ville opprinnelig bygge hvert sitt gasslager. For to år siden slo vi våre prosjekter sammen til ett, noe som gir både miljømessige og økonomiske fordeler, sier Statoils prosjektleder Osvald Arne Olsen.

Selskapene har blant annet spart inn to tredjedeler av tomtearealet, som ville blitt beslaglagt i de opprinnelige planene.

Til sammen skal lageret romme 420 millioner kubikkmeter gass, hvorav Statoil skal disponere en tredel.

Anlegget bygges med en ekstremt stor og fleksibel uttreknings- og injeksjonskapasitet, slik at Statoils avdeling for gasstrading i London kan utnytte svingninger i markedet og få best mulig pris for gassen.

Det skal lages ni hulrom for gasslagring om lag 2000 meter under bakken. I tillegg skal det bygges et prosessanlegg for å håndtere gassen. Under boringen skal det anvendes retningsboring, en teknikk fra oljeleting i Nordsjøen. Brønnene bores horisontalt rundt to kilometer under bakken. Dermed kan bøndene dyrke jorda som før på de uberørte områdene.

Gasslageret bygges 1000 meter fra sjøen. Herfra er det lagt et rørsystem gjennom en kystklippe og videre ut til en plattform, rundt 800 meter ut i havet. Plattformen skal forsyne utvaskingsanlegget på land med sjøvann og pumpe det ned i saltlaget gjennom en forboret brønn. Saltet løses opp og spyles ut i havet.

Den 1. oktober 2007 skal lageret være klart til å levere gass fra fem hulrom. Hele lageret skal være ferdig i 2009. Gasslageret knyttes til det nasjonale transportsystemet i Storbritannia, og driften skal fjernstyres fra gasslageret i Hornsea.

Jan Schøpp, som leder Statoils gasstrading i London, er svært fornøyd med at arbeidet går som planlagt.

– Vi ser fram til å kunne benytte lageret. Vi har denne vinteren sett at prisene i det britiske gassmarkedet kan variere sterkt. Tidlig i mars så vi en dagspris på rundt 7,20 kroner per kubikkmeter, den høyeste på sju år. I tider med store prissvingninger vil lageret være et svært viktig virkemiddel for oss, sier Schøpp.