Signerte Hebron-avtale

april 6, 2005, 14:00 CEST

Hydro og partnerne på Hebron-feltet har signert en avtale om unitisering og samarbeid på oljefeltene Hebron, Ben Nevis og West Ben Nevis utenfor Newfoundland i Canada. Overenskomsten vil fremskynde en felles evaluering av feltene.

– Vi er tilfreds med å ha inngått en avtale som regulerer lisenssamarbeidet og gir et godt grunnlag for å fortsette med utbyggingsplanene for feltene, sier Torgeir Opdahl, som leder Olje & Energis forretningsenhet i Canada.

Hebron er et krevende felt med tung olje og komplekse reservoarer. Den felles evalueringen vil i starten konsentrere seg om en utbygging med en betongplattform.

– Vi arbeider med å finne de beste tekniske og økonomiske løsningene, men det må gjøres et omfattende arbeid før vi kan ta en avgjørelse om å legge fram en plan for utbygging og drift til myndighetene, sier operatøren Chevron Canada Resources i en pressemelding.

Hydro Olje & Energi har vært etablert i Canada siden 1996 og er partner på de to feltene Hibernia og Terra Nova utenfor Newfoundland.

Partnere i Hebron-lisensen:

Chevron Canada Resources (operatør) (28,0 %)
ExxonMobil Canada Properties (37,9 %)
Petro-Canada (23,9 %)
Norsk Hydro Canada Oil & Gas (10,2 %)