Klart for haleproduksjon på Huldra

april 7, 2005, 07:35 CEST

Statoil skal installere en kompressor på Huldra-plattformen i Nordsjøen for å øke utvinningen og dermed forlenge feltets levetid fra 2006 til 2011.

Vetco Aibel er tildelt en totalkontrakt verd om lag 320 millioner kroner for å klargjøre modulen og plattformen.

Kompressoren er kjøpt gjennom Statoils rammeavtale med Dresser Rand. I tillegg har Statoil tildelt kontrakten for transport og installasjon av modulen til Saipem UK.

Prosjektet har en total kostnadsramme på rundt 600 millioner kroner og forventes ferdigstilt ved årsskiftet 2006/2007.

– Gass- og kondensatfeltet Huldra er på vei inn i haleproduksjonsfasen. Trykket i reservoaret er synkende, produksjonen avtagende og vi forventer at produksjonen stanser opp i løpet av høsten 2006 dersom vi ikke iverksetter tiltak, sier produksjonsdirektør for feltene Huldra og Veslefrikk, Bjørg Aalstad.

For at produksjonen skal kunne opprettholdes må trykket i produksjonsanlegget på Huldra-plattformen senkes. Når det gjøres, må det installeres en kompressor slik at gassen fortsatt kan eksporteres til den Hydro-opererte Heimdal-plattformen, som ligger 140 kilometer lengre sør, opplyser Aalstad.

Kondensatet transporteres i rør til den Statoil-opererte Veslefrikk B-plattformen for prosessering.

– Økt utvinning er et viktig tiltak for at Statoil skal oppnå ambisjonen om å produsere én million fat oljeekvivalenter fra norsk sokkel per dag utover 2010, sier Aalstad.

Huldra-plattformen fjernstyres fra Veslefrikk B, som ligger 16 kilometer lenger øst.

Huldra startet produksjonen i november 2001.