Skip to content
no

Stopper all boreaktivitet på Eirik Raude

april 12, 2005, 23:00 CEST

Statoil har på eget initiativ besluttet å stoppe all boreaktivitet fra riggen Eirik Raude som borer letebrønnen Guovca i norsk del av Barentshavet. Riggen hadde et uhellsutslipp av hydraulikkolje til sjø i går, 12. april, som trolig skyldes en lekkasje fra en hydraulikkslange.

– Statoil ser meget alvorlig på hendelsen og setter nå ned en arbeidsgruppe med deltakelse også fra riggoperatøren Ocean Rig. Gruppen skal identifisere kortsiktige og langsiktige tiltak for å unngå lignende lekkasjer i fremtiden, sier Tim Dodson, letedirektør for norsk sokkel.

Fremdrift i boreaktiviteteten er av underordnet betydning og vi tar den tid som er nødvendig før vi setter i gang igjen, sier Dodson.

Boringen av Guovca-brønnen startet 2. april i år.