Skip to Content
no

Utslipp av hydraulikkolje

april 12, 2005, 16:00 CEST

Riggen Eirik Raude, som borer letebrønnen Guovca i norsk del av Barentshavet på vegne av Statoil, hadde i ettermiddag, 12. april, et uhellsutslipp av hydraulikkolje til sjø.

Totalt ble det sluppet ut rundt 1,6 kubikkmeter hydraulikkolje. Årsaken til hendelsen er trolig en lekkasje fra en hydraulikkslange.

– Statoil ser alvorlig på dette. Myndighetene er varslet om hendelsen, og inntil videre er dette hydraulikksystemet stengt, sier Tim Dodson, letedirektør for norsk sokkel.

Boringen av Guovca-brønnen startet 2. april i år.