Skip to Content
no

Hydro planlegger vindkraftprosjekt i Sokndal

april 12, 2005, 14:00 CEST

Hydro har sendt melding til Norges vassdrag- og energidirektorat, NVE, om at selskapet har startet planlegging av et mulig vindkraftverk med mer enn 50 vindturbiner ved Tellenes i Sør-Rogaland. Blir prosjektet realisert, vil det om 5-8 år kunne produsere kraft tilsvarende strømforbruket til om lag 20.000 eneboliger.

Prosjektet består av i alt 5 mulige vindkraftområder som omkranser gruveområdet til bergverksbedriften Titania AS. Det meste av prosjektet ligger i Sokndal kommune, men noe også i Lund kommune.

Hydro regner med at transport av utstyr til et eventuelt vindkraftverk vil skje via eksisterende veier slik Titania gjør allerede i dag. Et vindkraftverk må tilknyttes kraftlinjenettet og Hydro regner med at dette bør skje med linje til Åna-Sira som ligger like ved.

Titania og Hydro har en avtale som gir Hydro adgang til å sette opp vindmålemast og annet måleutstyr på Titanias område. Selskapene vil samarbeide om å avklare at bygging av vindkraftverk kan skje uten negative konsekvenser for gruvevirksomheten.

I stedet regner selskapene med å utnytte overskuddsmasse fra gruvevirksomheten til å bygge veier i det delvis kuperte terrenget. Endelig avtale med alle grunneierne, også med Titania, vil først gjøres når Hydro har fått avklart hvilke deler av det forhåndsmeldte område som faktisk egner seg for vindkraftutbygging og som får utbyggingstillatelse.

Før Hydro eventuelt kan søke konsesjon for et vindkraftverk, vil selskapet gjennomføre flere vindmålinger og vurdere hvordan de meldte områdene er egnet for vindkraftutbygging.

Hydro må også gjennomføre en konsekvensutredning i henhold til det program som NVE fastsetter. Normalt tar det 5-8 år fra arbeidet med et slikt prosjekt igangsettes og til bygging kan skje.

I forbindelse med forhåndsmeldingen vil NVE arrangere møter med kommunene og med befolkningen.