Statfjord senfase-kontrakter tildelt

april 13, 2005, 08:50 CEST

Statoil har på vegne av rettighetshaverne i Statfjord-lisensen i Nordsjøen tildelt tre EPCI-kontrakter (engineering, procurement, construction and installation) til en samlet verdi av vel 3,1 milliarder kroner knyttet til Statfjord senfase-prosjektet.

Aker Kværner har fått modifikasjonsarbeidet på Statfjord B og C til en kontraktsverdi på vel 1,9 milliarder kroner.

Vetco Aibel har fått modifikasjonsjobben på Statfjord A til en kontraktsverdi på 600 millioner kroner.

Smedvig er tildelt kontrakten for modifikasjon av boreanleggene på Statfjord B og C til en verdi av nesten 600 millioner kroner. Smedvig er i dag boreoperatør for Statfjord-feltet og vil i tillegg til modifikasjonsjobben også ha ansvar for bore- og brønnoperasjonene i Senfase-prosjektet.

– Tildelingene er gjort etter en helhetsvurdering hvor det er lagt vekt på gjennomføringsevne og kommersielle betingelser, sier Bjarne Bakken, prosjektdirektør for Statfjord senfase.

Modifikasjonsarbeidene skal etter planen starte i løpet av høsten 2005 og vil pågå over en fire til fem års periode parallelt med full drift.

Leverandørene har antydet at rundt 1000 personer vil være involvert med arbeid i tilknytning til de tre kontraktene, med ytterligere bemanning i topp-perioder.

– Dette er den største og mest komplekse ombyggingen offshore noensinne i Statoil.

Et godt samarbeid med leverandørene hvor vi jobber sammen for gode sikkerhetsresultater, er avgjørende for en vellykket prosjektgjennomføring, sier Bakken.

Installasjonene på feltet håndterer i dag olje med assosiert gass, men bygges om til å håndtere gass med assosiert olje. Dette vil øke utvinningsgraden på feltet til opp mot 70 prosent for olje og 75 prosent for gassen og sikre produksjon på Statfjord-feltet fram mot 2020.

Samlede investeringer i Statfjord senfase er anslått til 14,5 milliarder kroner. I tillegg kommer 1,5 milliarder kroner knyttet til rørledningen Tampen Link. Fordelingen er anslått å være cirka 60 prosent knyttet til modifikasjonsarbeider, 30 prosent knyttet til brønnarbeid og kunstig gassløft og 10 prosent knyttet til ny gasseksportløsning.

De store kontraktene som gjenstår er knyttet til rørledningen. Disse ventes tildelt før sommerferien 2005.

Kontraktene er tildelt med forbehold om myndighetenes godkjennelse av revidert plan for utbygging og drift (PUD) for Statfjord-feltet.

Rettighetshavere i Statfjord unit er: Statoil (operatør) 44,34 prosent, ExxonMobil Norge (21,37), Norske ConocoPhillips (10,33), Norske Shell (8,55), ConocoPhillips (U.K) Ltd. (4,84), BP Petroleum Development Ltd. (4,84) og Centrica Resources Ltd. (4,84) og Enterprise Oil Norge (0,89).