Forlenger Melkøya-kontrakt med Aker Stord

april 14, 2005, 08:10 CEST

Statoil har inngått en intensjonsavtale med Aker Stord om å utvide installasjonskontrakten for å ta hånd om tilleggsarbeider og ferdigstillelse av prosesslekteren for Snøhvit-prosjektet på Melkøya utenfor Hammerfest.

Det er i hovedsak tidligere annonserte forsinkelser knyttet til prosesslekteren, som er under bygging ved Dragados-verftet i Cadiz i Spania, som medfører at det overføres timer fra Cadiz til Melkøya.

Forsinkelsen er i all hovedsak forårsaket av sene leveranser av tegninger og materialer fra hovedkontraktor samt at tre kompressorer sviktet under test og måtte repareres.

Aker Stord, som er en del av Aker Kværner-gruppen, ble i september 2003 tildelt kontrakten for å installere og sammenstille de mekaniske enhetene på Melkøya.

Kontrakten forlenges fra utgangen av 2005 fram til sommeren 2006. Kontrakten er timebasert og reflekterer det forventede arbeidsomfang som vil bli overført på prosesslekteren.

Kontraktsverdien er avhengig av samlet arbeid som utføres, og vil kunne ha en verdi på inntil én milliard kroner. Beløpet ligger innenfor kostnadsrammen til prosjektet på 51,3 milliarder kroner.

Prosessanlegget på Melkøya skal omdanne naturgassen fra Snøhvit-feltet i Barentshavet til nedkjølt flytende naturgass (LNG).

Prosesslekteren skal transporteres fra Cadiz på et tungløftefartøy i slutten av juni og skal installeres i dokken på Melkøya i slutten av juli.

Statoil planlegger fremdeles oppstart av gassleveranser fra anlegget Hammerfest LNG høsten 2006.

Snøhvit er et viktig og fremtidsrettet prosjekt, fordi det gjør Statoil til en LNG-aktør med globale perspektiver og er en inngangsbillett til det sterkt voksende amerikanske gassmarkedet.

Samlet sett er Snøhvit teknologisk avgjørende for den videre utviklingen av olje- og gassprosjekter i nordområdene.