Produksjonen i gang etter gassalarm

april 17, 2005, 23:55 CEST

Natt til mandag 18. april ble det utløst en gassalarm i brønnområdet på Oseberg C-plattformen i Nordsjøen. Mandag morgen er produksjonen på vei opp igjen.

Alarmen ble utløst kl. 00.35, og personell uten beredskapsoppgaver mønstret i livbåtene for opptelling, mens beredskapspersonellet fikk trykkavlastet og stanset gasslekkasjen. Hendelsen kom raskt under kontroll og situasjonen ble normalisert kl.01.15, og personellet returnerte fra livbåtene.

Produksjonen ble nedstengt, og arbeid med å identifisere kilden ble igangsatt. Relativt raskt ble feilen lokalisert til en pakning rundt en manuell ventil i brønnområdet. Ventilen er nå reparert.

Produksjonen på Oseberg C er nå på vei opp igjen, og full produksjon er ventet ca. kl.1300.

Oseberg C har 68 personer om bord.

Hovedredningssentralen og andre relevante myndigheter ble varslet i henhold til rutinene.

Oseberg C er en integrert bore-, prosess- og boligplattform med stålunderstell som ligger 14 km nord for Oseberg feltsenter. Oljen blir ført til Oseberg feltsenter for videre transport i rørledning til Stura i Øygarden. Gassen transporteres til markedet via Oseberg Gasstransport og inn i Statpipe-systemet.

Beliggenhet:
Blokkene 30/6 og 30/9, ca. 130 km nordvest for Bergen.

Deltakere:
Hydro (operatør) 34,00%
Petoro 33,6%
Statoil 15,30%
TotalFinaElf 10,00%
ExxonMobil 4,70%
ConocoPhillips 2,40%

Produksjonstart :
September 1991.