Støtter professorat ved NHH

april 19, 2005, 14:50 CEST

Statoil finansierer et professorat i økonomi og styring ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Støtten er en del av samarbeidet selskapet har med universiteter og høgskoler i Norge for å bygge opp kompetanse og kapasitet på fagområder Statoil er avhengig av.

Professoratet som Mikael Rönnqvist er ansatt i er rettet inn mot økonomisk styring og optimalisering. De bedriftsøkonomiske analysemetodene fagområdet omfatter, er relevant for blant annet optimalisering, drift og videreutvikling av Statoils raffineri på Mongstad i Hordaland.

– Vi samarbeider med en rekke universiteter og høgskoler fordi vi erkjenner at å bygge kompetanse og raskt ta i bruk ny kunnskap er vårt viktigste fortrinn for å styrke Statoils konkurranseevne, sier Signy Midtbø Riisnes, prosjektleder for Mongstad-piloten.

Mongstad-piloten er navnet på samarbeidsprosjektene Statoil har med NHH, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og Universitetet i Bergen. Prosjektene er særlig rettet mot utfordringer i foredling og nedstrøms oljeaktiviteter.

Samarbeidet med universiteter og høyskoler har lange tradisjoner i Statoil. Selskapet har samarbeidsprosjekter med alle universitetene i Norge, samt en del utenlandske universiteter.

Både universitetene og norske myndigheter er opptatt av å stimulere til samarbeid med industrien, som et viktig ledd i å øke inovasjonstakten og dele av kunnskap på tvers av bransjer.

Gjennom at høyskoler og universiteter får tilgang til "levende data" og reelle problemstillinger, blir undervisningen bedre og oppleves spennende og relevant. Dette har også vært med på å gi selskapet et godt rekrutteringsgrunnlag, opplyser Midtbø Riisnes.

Gjennom Vista, som er et grunnforskningssamarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil, har Statoil de siste 20 årene støttet rundt 160 stipendiater innen områdene leting, økt oljeutvinning, olje- og gassforedling, forurensning, helse og miljø.