Hydro vurderer mulige leverandører til Shtokman

april 21, 2005, 12:30 CEST
leverandører til framtidige offshoreprosjekter i Russland.

Hydros leverandørutviklingsprogram i Nordvest-Russland har utvidet seg geografisk. 13 selskaper fra byene Volgograd, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Samara og Voronezh fikk nylig besøk av Hydro i forbindelse med en tre uker lang tur til sentrale deler av landet.

– Utfallet av offshoreutbyggingen i Russland vil avhenge av at den nasjonale leverandørindustrien er i stand til å levere varer og tjenester til store prosjekter som Shtokman, sa Petter Nore, leder for Hydro i Russland, på en pressekonferanse onsdag.

Konferansen ble holdt i kontorene til de regionale myndighetene i Voronezh-regionen. Til stede var også representanter fra selskapene Kosmosneftegaz og Nadym-Gazprom, samt Voronezh handels- og industrikammer og Voronezh mekaniske verksted.

– Hydros leverandørutviklingsprogram vil nå analysere den omfattende informasjonsmengden som prosjektet har framskaffet i løpet av de siste ukers besøksrunde. Programmet tar sikte på å kvalifisere flere leverandører for framtidige utviklingsprosjekter offshore i Russland, så som Shtokman-prosjektet, fastslo Nore.

Oppfølging av erklæring fra Putin og Bondevik

I 2004 kvalifiserte Hydro de fem første russiske leverandørene til norsk og dansk sokkel gjennom det internasjonale kvalifiseringssystemet Achilles. I tillegg har selskapet besluttet å etablere et leverandørutviklingssenter i Nordvest-Russland for å legge til rette for potensielle russiske leverandører og for å styrke samarbeidet mellom norsk og russisk næringsliv.

Hydros leverandørutviklingsprogram startet for to år siden som en oppfølging av en felles erklæring fra Russlands president Vladimir Putin og statsminister Kjell Magne Bondevik i 2002. Erklæringen la vekt på betydningen av et samarbeid mellom norske og russiske leverandører i Barentsregionen.

Hydro har finansiert mesteparten av prosjektet som en del av sitt forretningsmessige engasjement i Nordvest-Russland. De russiske regionene Murmansk og Arkhangelsk støtter også programmet, i tillegg til Finnmark fylke, Sør-Varanger kommune, Innovation Norway og Barentssekretariatet.

AkerKværner fungerer som teknisk konsulent og rådgiver for programmet.