Planen for Fram Øst godkjent

april 22, 2005, 13:00 CEST

Planen for utbygging og drift (PUD) av feltet Fram Øst i Nordsjøen ble fredag godkjent av Kronprinsregenten i Statsråd.

Fram Øst befinner seg omkring 20 kilometer nord for Troll C-plattformen og skal bygges ut som et satellittfelt på havbunnen.

Utbyggingen starter allerede i juni, når to brønnrammer skal installeres på havbunnen. Produksjonsstart er etter planen 31. oktober neste år.

Olje- og energiminister Thorhild Widvey sier i en pressemelding at det er gledelig at oljeselskapene arbeider aktivt med å utvikle nye og relativt små funn.

– Til tross for at de fleste funnene som nå bygges ut er mindre enn tidligere, er antallet utbyggingsprosjekter økende. Jeg ser svært positivt på at det besluttes å utvinne mindre forekomster som bidrar til videreutvikling av modne områder, sier olje- og energiministeren.

I utbyggingsplanen blir ressursuttaket fra Fram Øst anslått til 60 millioner fat olje og 2,9 milliarder kubikkmeter gass.

– Vi står foran en rask utbygging av Fram Øst og er tilfredse med at vi nå har fått planen godkjent, sier Johan Kr. Mikkelsen. Han er leder for Troll forretningsenhet i Olje & Energi.

Investeringene i Fram Øst beløper seg etter planen til 2,4 milliarder kroner for feltutbyggingen, mens boreprogrammet utgjør 1,4 milliarder. Inkludert kapitalrenter, forsikring og prosjektreserver er investeringene beregnet til 4,6 milliarder kroner.

Partnere på Fram-feltet:

Hydro (operatør) 25 %
ExxonMobil 25 %
Statoil 20 %
Gaz de France 15 %
Idemitsu 15 %

 

OED: Utbyggingsplaner for Fram Øst og Volve godkjent