Skip to Content
no

Roses for økt åpenhet

april 25, 2005, 12:40 CEST

Statoil roses av kampanjen Publish What You Pay for et viktig bidrag til den globale innsatsen for økt åpenhet omkring pengestrømmene mellom utvinningsvirksomhet og vertsland.

I sin rapport Statoil og bærekraftig utvikling 2004 har konsernet publisert en oversikt over en del finansielle transaksjoner i 26 av de 29 landene det har forretninger i.

– Vår ambisjon for neste års rapport er i tillegg å publisere verdien av oljen som tilfaller myndighetene fra de ulike prosjektene, sier Rolf Magne Larsen, direktør for Landanalyse og samfunnsansvar.

I en pressemelding fra Publish What You Pay (PWYP) nylig heter det at "dette er et viktig skritt framover av Statoil, og viser at oljeselskaper kan være mye mer åpne omkring sine utbetalinger til regjeringer dersom de vil".

PWYP ble opprettet i 2000 av blant andre Global Witness og består i dag av 270 frivillige organisasjoner. Ideen bak kampanjen er at dersom innbyggerne i alle land – og spesielt i utviklingsland – skal få kjennskap til hvor store inntekter staten får fra utvinningsindustrien, må selskapene begynne å offentliggjøre sine økonomiske transaksjoner.

Larsen opplyser at kampanjen er blitt videreført på ulike måter. Under en verdenskonferanse for bærekraftig utvikling (World Summit on Sustainable Development) i 2002 tok Storbritannias statsminister Tony Blair initiativ til å starte tiltaket Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). EITI har utviklet et rammeverk for å rapportere utvinningsindustriens fortjeneste i utviklingsland.

EITI gav nylig ut sin første landrapport fra Aserbajdsjan. Den viser hvor mye alle selskap til sammen har betalt inn i skatter og avgifter og hvor mye landet selv oppgir å ha mottatt. Deloitte and Touche har revidert tallene.

– Vi ser positivt på publiseringen av EITIs rapport, som er den første i sitt slag. Arbeidet for å oppnå større åpenhet rundt økonomiske transaksjoner i oljebransjen bidrar til å bekjempe korrupsjon, sier Rolf Magne Larsen. Han legger til at Statoil har bidratt til å utarbeide landrapporten.