Skip to content

Satser på lagring av karbondioksid

april 26, 2005, 14:55 CEST

Statoil vil fortsette satsingen på fangst og lagring av karbondioksid (CO2) som et klimatiltak. Det sa Statoils miljødirektør Tor Fjæran på et CO2-seminar i regi av Olje- og energidepartementet i dag, 26. april.

På seminaret presenterte også Oljedirektoratet (OD) en rapport, som Statoil har bidratt til, om muligheter og utfordringer ved injeksjon av karbondioksid for å øke utvinningen på norsk sokkel.

– Statoil arbeider aktivt med lagring av karbondioksid i undergrunnen. Bruk av karbondioksid for økt oljeutvinning er svært utfordrende fordi det krever stabil tilgang på store volumer av karbondioksid, kostnadene er svært høye og ressurspotensialet usikkert, sa Tor Fjæran.

Statoil lagrer i dag karbondioksid i undergrunnen på Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen, og på gassfeltet In Salah i Algerie. Fra oppstarten av Snøhvit-feltet i Barentshavet i 2006 skal Statoil separere ut og lagre karbondioksid i undergrunnen.

Den Statoil-opererte Gullfaks-lisensen i Nordsjøen har, som eneste norske felt, grundig utredet bruk av karbondioksid for økt utvinning, men prosjektet er lagt bort fordi karbondioksid ikke kan konkurrere med vann og gass som drivmekanisme, understreket Fjæran.

I 2004 mottok Gullfaks ODs pris for økt oljeutvinning for blant annet bruk av ny boreteknologi, nye brønner og innfasing av satellitter. Gullfaks har i dag en utvinningsgrad på over 50 prosent. Statoils mål er å øke dette til minst 62 prosent.

På det Statoil-opererte Statfjord-feltet i Nordsjøen vil senfase-prosjektet være med å øke utvinningsgraden opp mot 70 prosent for oljen og 75 prosent for gassen. Uten prosjektet ville utvinningsgraden for gass vært på 53 prosent.

– På lang sikt kan det være mulig å realisere bruk av karbondioksid for å øke utvinningen. Vi investerer derfor i forskning for å redusere kostnadene ved fangst av karbondioksid, sa Fjæran.

I tillegg deltar selskapet i en rekke forskningsaktiviteter for å kvalifisere lagring av karbondioksid som et godt miljøtiltak.

Se presentasjon fra Tor Fjæran her.