Skip to Content
no

Kjøletårnet på vei til Melkøya

april 28, 2005, 12:30 CEST

Kjøletårnet for LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest er ferdig og klart for å bli fraktet nordover fra Churchill Dock i belgiske Antwerpen. Kjøletårnet er kjernen i prosessen som skal gjøre Snøhvit-gassen i Barentshavet flytende ved å kjøle den ned til minus 163 grader Celsius.

LNG-anlegget på Melkøya er det eneste i Europa og det nordligste anlegget i verden. LNG-teknologien har gjort det mulig å bygge ut Snøhvit-feltet. LNG har åpnet opp nye markeder for norsk gass ved at store deler av Snøhvit-gassen er solgt til USA.

– Snøhvit er det første prosjektet i norsk del av Barentshavet. Terskelen for nye utbygginger er dermed redusert. Selv om vi nå har vår oppmerksomhet rettet mot å få ferdigstilt prosjektet, arbeider vi også med å finne mer gass slik at vi kan utnytte anlegget optimalt etter at vi har startet opp, sier Egil Gjesteland, områdedirektør for Tromsøflaket.

LNG-teknologien er utviklet i samarbeid mellom Statoil og det tyske ingeniørselskapet Linde, og har fått navnet Mixed fluid cascade – kaskadekjøle-prosess med blandet kjølemedium.

Spesialvogner med til sammen 576 hjul fraktet det 65 meter høye tårnet de 400 meterne ned til transportlekteren. Tårnet er den høyeste modulen som transporteres ferdig montert til Melkøya.

Transporttraseen var planert med sand og et dekke av stålplater for å sikre at den vel 2625 tonn tunge konstruksjonen skulle kjøre over et så jevnt underlag som mulig.