Skip to content

Møtte Gazprom på Melkøya

april 28, 2005, 12:55 CEST

Konsernsjef Helge Lund møtte i dag, 28. april, Gazproms styreformann Alexey Miller på Hammerfest LNG på Melkøya i Finnmark.

Statoil-opererte Snøhvit er det første feltet som bygges ut i norsk del av Barentshavet. Hammerfest LNG (liquefied natural gas), som skal ta imot gass fra Snøhvit-feltet, blir det første anlegget i Europa for flytende naturgass.

I september i fjor inngikk Statoil en avtale med Gazprom for å studere mulige utbyggingsløsninger for gass- og kondensatfeltet Shtokmanovskoje i russisk del av Barentshavet.

Under møtet på Melkøya diskuterte Lund og Miller arbeidet som er gjort i forbindelse med avtalen mellom de to selskapene. Dette inkluderer felles studier for prosjekter for Shtokmanovskoje, konstruksjon av et LNG-anlegg og leveranser av LNG til USA.

– Vi har sett hva Statoil har fått til i den norske delen av Barentshavet. At Statoil har lykkes i å utvikle Snøhvit-feltet, er viktig for oss. Erfaringsdeling og samarbeid om avansert teknologi gir Gazprom og Statoil et godt grunnlag for et langsiktig samarbeid begge parter kan ha nytte av, sa Miller.

– Vi har en unik erfaring som operatør i Barentshavet, og vi håper at vår teknologi, kompetanse og posisjoner i gassverdikjeden blir etterspurt av Gazprom. Vi har hatt gode samtaler i dag om tema som er viktige for begge selskaper og land, sa Lund.

Miller og Lund diskuterte også mulighetene for at Gazprom skal kunne bli med i LNG-prosjektet i forbindelse med Snøhvit-utbyggingen, og om selskapet skal kunne utnytte Statoils kapasitetstilgang for å regassifisere LNG i Nord-Amerika.

Statoil skal, som første internasjonale selskap, levere sitt forslag til hvordan Shtokmanovskoje kan bygges ut i slutten av april. I tillegg skal Statoil levere et utkast til en avtale som kan bringe prosjektet nærmere utbygging.

Statoil og Gazprom har det siste året hatt en tett dialog og en rekke møter. Et oppfølgingsmøte mellom Alexey Miller og Helge Lund er planlagt for siste halvdel av mai i Moskva.

Se felles pressemelding her