Statoil kjøper dypvannslisenser i Mexicogulfen 

april 28, 2005, 07:00 CEST

Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) og Encana har i dag signert en avtale hvor Statoil kjøper hele Encanas dypvannsportefølje i Mexicogulfen for 2 milliarder USD.

Porteføljen består av flere funn av høy kvalitet og en rekke attraktive leteprospekter. Statoils andel av produksjonen forventes å bli 30.000 fat oljeekvivalenter per dag innen 2008/9, økende til mer enn 100.000 fat oljeekvivalenter per dag etter 2012. Forventede utvinnbare resurser fra funnene er 334 millioner fat, og totalt utgjør forventede oppdagede og uoppdagede ressurser mer enn 500 millioner fat.

Transaksjonen vil gjøre Mexicogulfen til et kjerneområde for Statoil og medfører en vesentlig utvidelse av selskapets dypvannsposisjon. Eiendelene vil bidra sterkt til Statoils vekst på lengre sikt og representerer en videreføring av fjorårets inntreden og letesuksess i regionen. Videre gir dette selskapet en god posisjon i forhold til fremtidige lisensrunder.

”Encanas portefølje inneholder en rekke utviklingsmuligheter som passer godt til Statoils kjernekompetanser og er fullt ut i henhold til vår vekststrategi. I den senere tid har det blitt gjort flere funn i verdensklasse i Mexicogulfen, og det gjenværende potensialet i området er betydelig. Vi har både kompetansen, erfaringene og teknologien som skal til for å bidra til en effektiv utvikling av disse komplekse dypvannsprosjektene” sier Helge Lund, Statoils konsernsjef. ”Vi er meget tilfreds med det store ressurs- og vekstpotensiale som denne porteføljen gir, og har vurdert lønnsomheten basert på robuste forutsetninger som gir et godt grunnlag for å skape verdier for Statoil og våre aksjonærer.”

”Dette oppkjøpet skaper et nytt internasjonalt kjerneområde for Statoil. Det gir oss muligheten til å utnytte og videreutvikle våre kompetanser innenfor leting, reservoarstyring og undervannsteknologi. Produksjon fra et område med stabile politiske forhold og et gunstig skatteregime bidrar til en god balanse i vår internasjonale portefølje” sier Peter Mellbye, konserndirektør for Internasjonal U&P.

Porteføljen består av 239 blokker med en gjennomsnittlig eierandel på 40%. Blokkene dekker et område på 5665 km2. Kjernen i porteføljen er Tahiti-utbyggingen og funnene Tonga, Fox, Jack, St. Malo og Sturgis.

Statoil vil med dette ha en eierandel på 25% i Tahiti-utbyggingen, som er operert av Chevron Texaco. Oljeproduksjonen forventes å starte i 2008. Flere nærliggende og lovende prospekter gir muligheter for oppkobling mot Tahiti.

I Walker Ridge-området er det gjort funn i Jack (25%) og St. Malo (6,25%). Det er planlagt produksjonstesting i 2006 og første produksjon forventes i 2013. Sturgis (25%) ligger i Atwater Valley-området, hvor det er planlagt avgrensningsboring i år. Det er flere prospekter i nærheten av dette funnet, og en utbygging på linje med Tahiti er mulig med en oppstart av produksjon etter 2011.

Kjøpet forventes å være endelig innen 1. juni 2005, og vil være underlagt normale sluttføringsprosedyrer.

For mer informasjon:

Statoil – Informasjonsavdelingen

Kai Nielsen, +47 97 04 13 32 (mobil)

Statoil - Investor relations:

Mari Thjømøe, +47 51 99 77 90 (mobil), +47 90 77 78 24 (kontor)

Se presentasjon her