Satser sterkere på kommunikasjon

mai 2, 2005, 16:15 CEST

Reidar Gjærum tiltrådte som konserndirektør for kommunikasjon i Statoil ASA 2. mai. Samtidig ble informasjonssjef Ola Morten Aanestad utpekt som fungerende informasjonsdirektør.

Aanestad har ansvar for å lede og koordinere Statoils samlede kontakt med presse og media.

– Jeg er opptatt av at kommunikasjonsenheten skal understøtte Statoils forretning og strategi. Organisasjonen vil raskt bli gjennomgått for å sikre en effektiv utnyttelse av våre samlede ressurser, og vi vil samtidig starte et arbeid med å utvikle en samlet kommunikasjonsstrategi for konsernet. Her har vi et godt grunnlag. Samtidig skaper de utfordringer konsernet står overfor fremover nye behov og krav til kommunikasjonsfunksjonen, sier Reidar Gjærum.

I tillegg til å yte topp service til omverdenen, varsler Gjærum at det skal satses sterkere på interninformasjon. Det vil blant annet bli ansatt en sjefredaktør, som får et overordnet og samlet ansvar for konsernets elektroniske og trykte publikasjoner.