Skip to content

Eirik Raude borer igjen på Guovca

mai 3, 2005, 12:30 CEST

Riggen Eirik Raude er i gang med å bore letebrønnen på Guovca-prospektet i Barentshavet. Etter en stopp på tre uker startet Statoil operasjonene i dag, 3. mai, i samråd med Petroleumstilsynet.

Sammen med riggoperatøren Ocean Rig har Statoil avsluttet en grundig undersøkelse knyttet til uhellsutslippet av hydraulikkolje 12. april. Hendelsen førte til at Statoil på eget initiativ stanset boringen på riggen. Samtidig nedsatte myndighetene en granskning og tillot ikke ny virksomhet før hendelsen og kompenserende tiltak var grundig gjennomgått.

Funn som granskingsrapporten avdekker, viser at den direkte årsaken til utslippet av cirka én kubikkmeter hydraulikkolje var en slange som sprakk. Slangen skulle ha vært skiftet ut, og granskingen avdekker svikt i oppfølgingssystemet på riggen.

Statoil ser alvorlig på hendelsen som har vist svakheter i rutiner og systemer. Sammen med Ocean Rig er det iverksatt en rekke tiltak for å hindre tilsvarende hendelser i fremtiden. I gjennomgangen etter 12. april er alle slanger og systemer grundig sjekket. Den ødelagte hydrauliske slangen er skiftet ut. Selv om kravet til to barrierer, etter Statoils vurdering, var ivaretatt da utslippet skjedde, er nå tilførselsslangene flyttet fra undersiden til oversiden av kjellerdekk på riggen.

For å få en tettere oppfølging av operasjonene om bord har Statoil økt bemanningen med en ekstra boreingeniør på riggen.

Statoil har også utført en vurdering av konsekvensene av utslippet. Denne viser at dette begrensede utslippet av hydraulikkolje ikke har hatt effekt på miljøet i havet.

– Alle som jobber i Statoil har en forpliktelse i forhold til HMS. Vi har svært høye miljø- og sikkerhetskrav. Det er opp til oss å demonstrere at vi kan etterleve kravene, sier letedirektør for norsk sokkel, Tim Dodson.

I forbindelse med utslippet og gjennomgangen av dette har Statoil hatt nær kontakt med Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Statens Forurensningstilsyn.

– Tiltakene som nå er gjennomført før boreoperasjonene startet opp er gjort i nær dialog med myndighetene. Gjennom disse tiltakene minimaliserer vi mulighetene for uønskede hendelser fremover, sier Dodson.