Sterkt resultat og høy aktivitet

mai 3, 2005, 07:35 CEST

– Første kvartal ble nok en sterk periode for Statoil med det beste resultatet fra driften noen sinne, sier konsernsjef Helge Lund.

En økning i oljeprisen på 32 prosent og i gassprisen på 21 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor bidrar betydelig til resultatutviklingen. Det samme gjør gunstig marginutvikling innen raffinering og petrokjemi.

– Den internasjonale olje- og gassproduksjonen fortsetter å vokse, og er 65 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det lover godt for leveranser i henhold til våre 2007-mål, sier Lund.

Den kraftige produksjonsøkningen internasjonalt kommer fra Algerie, Angola og produksjonen fra Sentral-Azeri på ACG-feltet i Kaspihavet. På lengre sikt vil kjøpet av EnCanas portefølje i Mexicogulfen bety et ytterligere løft for den internasjonale produksjonen. Den nye posisjonen gir en vesentlig utvidelse av Statoils dypvannsaktivitet og vil gjøre Mexicogulfen til et nytt kjerneområde.

I tillegg kommer Statoils offensive strategi i Barentshavet, hvor Snøhvit-utbyggingen er hjørnesteinen i den videre satsingen. Teknologien som er utviklet for Snøhvit, danner grunnlaget for videreutvikling i nordområdene.

– Vi har nylig som det første selskapet levert våre innspill til Gazprom for utbygging av det russiske Shtokman-feltet, hvor det forventes en avgjørelse om deltagelse i løpet av andre halvår, sier Lund.

Videre deltar Statoil i tre letebrønner i Barentshavet, mens forberedelser foregår for søknad til 19. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Produksjonen på norsk sokkel er preget av bortfall av oljeproduksjon fra Snorre A og Vigdis i januar, samtidig som det totale gass-salget har vært svært høyt gjennom kvartalet.

– Arbeidet for å øke produksjonen på norsk sokkel er inne i en viktig fase. Plan for utbygging og drift for feltene Volve og Statfjord senfase ble levert i kvartalet. Det krevende arbeidet med ferdigstillelse på Kristin-feltet går godt. Plattformen er på plass på feltet og klargjøres for nye gassleveranser fra Haltenbanken. Dette bidrar til å sikre videre vekst, sier Lund.

– God innsats fra organisasjonen har bidratt til bra resultater også på kostnadssiden. I en periode med gode produktpriser kan det være fristende å ikke holde trykket på forbedringer, den feilen skal Statoil ikke gjøre. Vi skal fortsatt ha stor oppmerksomhet både på kostnader og effektivitet, sier han.

Innen sikkerhet viser den overordnede og langsiktige trenden en god utvikling, men flere alvorlige hendelser den siste tiden understreker at forbedringsarbeidet på dette området må fortsette med full tyngde.

– Vi har en god sikkerhetsstandard, men forbedringer er fortsatt nødvendig. Erfaringene etter hendelsene både på Snorre-feltet og Eirik Raude-riggen, viser at sikkerhetsarbeidet må ha høyeste prioritet blant ledere og medarbeidere hver eneste dag, sier Lund.