SupplyBoatHitsGranePlatform

mai 5, 2005, 23:00 CEST

Forsyningsfartøy "Island Ranger" støtte sammen med Grane-plattformen i Nordsjøen ved 04.30-tiden fredag. Ingen personer kom til skade som følge av hendelsen.

Berøringen skjedde under en regulær operasjon der båten lå inntil plattformen for lasting og lossing av utstyr.

Årsaken til hendelsen var at det automatiske posisjoneringssystemet til forsyningsfartøyet falt ut. Værforholdene var gode da hendelsen inntraff.

Supplybåten fikk kun små skader, og etter fullført lossing fra Grane har båten gått videre på andre oppdrag. Det er så langt ikke observert skader av betydning på Grane-plattformen.

Hendelsen er rutinemessig meldt til myndighetene, og rederiet Island Offshore Management as i Ulsteinvik vil iverksette en granskning for å kartlegge årsaken. Hydro vil delta i denne granskningen og vil i tillegg gjennomføre egne undersøkelser.

Fakta om Grane-feltet:

  • Grane-feltet er bygd ut med en integrert bolig-, prosess- og boreplattform på stålunderstell.
  • Plattformen startet produksjonen i september 2003.
  • Naturgass injiseres i reservoaret for å øke oljeutvinningen. Gassen transporteres til feltet via Heimdal-plattformen, mens oljen føres i egen rørledning til Sture-terminalen.
  • Beliggenhet: Blokk 25/11, ca 185 km nordvest for Stavanger.

Rettighetshavere:
Hydro (operatør) 38,00%
Petoro 30,00%
ExxonMobil 25,60%
ConocoPhillips 6,40%