Skip to Content
no

Første brønn klar på Kristin

mai 10, 2005, 23:55 CEST

Den første brønnen på den Statoil-opererte Kristin-plattformen i Norskehavet er ferdigstilt og klar til å produsere gass og kondensat.

Utstyret i brønnen, som er nyutviklet av Kværner Oilfield Products på Tranby utenfor Oslo, har vært gjennom omfattende teknologikvalifiseringsarbeid.

Reservoaregenskapene i gass- og kondensatfeltet er svært utfordrende. Det har vært nødvendig å utvikle ny teknologi for å kontrollere og utvinne feltet på en kostnadseffektiv måte.

Den ferdigstilte brønnen har en vinkel på 75 grader, trykket i reservoaret er på 911 bar og temperaturen er 170 grader Celsius. Kristin blir det første feltet i verden med undervannsanlegg og -brønner som kan takle så ekstreme forhold.

– Dette er en milepæl i Kristin-prosjektet. Nå vet vi at vi har utstyret som lar seg installere og som kan produsere gass og kondensat på feltet, sier Eileen Buan, produksjonsdirektør for Kristin.

Kompletteringen (ferdigstillelsen) av den første brønnen er gjennomført i henhold til plan.

Når Kristin-feltet er i full produksjon, skal det daglig produseres gass og kondensat for 35 millioner kroner.

Produksjonsstart er 1. oktober i år.