Skip to content

Generalforsamling i Statoil 

mai 12, 2005, 07:40 CEST

Generalforsamlingen i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) vedtok 11. mai 2005 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2004.

Forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av ordinært og ekstraordinært utbytte på 5,30 kroner per aksje, hvorav NOK 2,10 per aksje er ekstraordinært, til dem som var aksjonærer per 11. mai 2005, ble også vedtatt. Utbetaling skjer fra 31. mai 2005.

Statoils ordinære aksje notert på Oslo Børs blir notert eksklusive utbytte fra og med 12. mai 2005. American Depository Shares (ADS) notert på New York Stock Exchange ble notert eksklusive utbytte, 9. mai 2005.

Generalforsamlingen gav fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte i henhold til styrets forslag.

Se komplett protokoll og vedlegg fra generalforsamlingen.

Kontaktpersoner:

Informasjonsavdelingen – informasjonssjef Kjersti Tvedt Morstøl, 51 99 26 71 (kontor), 91 78 28 14 (mobil)

Investor Relations – direktør Mari Thjømøe, 51 99 77 90 (kontor), 90 77 78 24 (mobil)