Knuste sparegris - kjøpte aksjer

mai 12, 2005, 12:10 CEST

Inspirert av Onkel Skrue knuste 10 år gamle Olav Tørres Skjesol sparegrisen og kjøpte 15 aksjer i Statoil ASA. Så skrev han brev til konsernsjef Helge Lund og meldte sin ankomst til selskapets generalforsamling.

Onsdag 11. mai møtte unggutten fra Flekkerøy i Vest-Agder opp i Stavanger sammen med sin mor og tok sin plass blant de fremmøtte aksjonærene.

– Jeg er imponert over at du i så ung alder viser interesse for aksjer og er glad for at du valgte å kjøpe Statoil-aksjer. Jeg skal gjøre mitt beste for at det blir en god investering for deg, skrev konsernsjefen i et svarbrev til Olav.

Onsdag møttes de i Stavanger, og det ble anledning til en prat både før og etter generalforsamlingen. Olav fikk også anledning til å hilse på styreleder Jannik Lindbæk, nestleder Kaci Kullman Five og Anne Kathrine Slungård, som er leder av bedriftsforsamlingen.

Olav fortalte konsernsjefen at Statoil er det eneste selskap han eier aksjer i. Valget av akkurat Statoil ble gjort fordi den unge investoren er av den oppfatning at selskapet ikke kan gå konkurs. Konsernsjefen gav likevel unge Olav det råd at han ikke burde bruke mer penger på aksjer enn det han hadde råd til å tape. Den unge investoren kunne beroligende svare at han ikke hadde tenkt å ta mer risiko enn han kunne bære, og dernest fortalte han at i tillegg til interessen for aksjer ville han fortsatt finne god tid både til lekser og fotball.

– Hvordan var det å oppleve sitt livs første generalforsamling?

– Det var veldig allright, sa den unge investoren. Han fulgte presentasjonene fra styrets leder, konsernsjef og revisor nøye. Han innrømmet at de brukte noen ord som var veldig vanskelige, men de ordene regner Olav med å lære seg etter hvert.