Skip to Content
no

Ikke hydrokarboner i Guovca

mai 13, 2005, 09:15 CEST

Leteboringen i det Statoil-opererte Guovca-prospektet i Barentshavet påviste ikke hydrokarboner.

Innsamlede data bekrefter at sandstein med reservoarkvalitet er til stede i området. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt av boreriggen Eirik Raude.

Guovca er den andre av i alt fire letebrønner som er planlagt boret i Barentshavet i år.

Eirik Raude skal nå til Norskehavet for å bore Tulipan-prospektet for Statoil før den flyttes til Barentshavet for å bore en letebrønn i det Statoil-opererte Uranus-prospektet i høst. Riggen skal også bore en brønn på Goliat-funnet for Eni.

– Selv om Guovca ikke påviste olje eller gass, har vi fortsatt en stor forventning til Barentshavet, og vi har stor tro på potensialet for nye funn i nord, sier letedirektør for norsk sokkel Tim Dodson.

– Vi vil gå gjennom erfaringene fra Guovca og den Hydro-opererte Obelix-brønnen som ble boret tidligere i år og ta denne kunnskapen med i det videre arbeidet i Barentshavet. Fortsatt står det mange muligheter igjen til å gjøre funn i dette store nordlige havområdet. Disse mulighetene vil være viktige for oss i den videre utviklingen av Snøhvit-anleggene og for den kommende 19. konsesjonsrunden, sier Dodson.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 233 er Statoil (50 prosent), Norsk Hydro (35), Eni Norge (15).