Lovende oljefunn på Fram

mai 13, 2005, 07:00 CEST

Under leteboring på Astero-prospektet nord for Fram-feltet i Nordsjøen har Hydro gjort et lovende oljefunn.

Letebrønnen med betegnelsen 35/11-13 ble boret til et totalt dyp på 3.266 meter med boreriggen "Deepsea Trym". Vanndypet i området er 361 meter.

– Vi har funnet olje og noe gass i bergarter av sen jura alder og vurderer funnet som lovende og kommersielt interessant. Dette funnet vil gjøre ytterligere leteaktivitet i Fram-området mer interessant, sier Lars Christian Alsvik, sektordirektør for Utvikling Norge.

Boringen på Astero-prospektet ble påbegynt 18. mars, og det totale boredypet ble nådd i slutten av april. Siden har "Deepsea Trym" vært brukt til produksjonstesting av funnet. Under testingen ble det oppnådd en produksjonsrate på 3.150 fat per døgn.

Alsvik understreker at det ikke er tatt stilling til noen utbyggingsløsning ennå for Astero-funnet.

– Vi vilvurdere utbyggingsløsninger knyttet til Fram-feltet og Troll C-plattformen. Foreløpig kan vi ikke gå i detalj om hvor store de utvinnbare reservene er på denne forekomsten, men størrelsen er så interessant at vi også vurderer andre utbyggingsløsninger, sier han.

Partnere på Fram-feltet:

Hydro (operatør) 25 %
ExxonMobil 25 %
Statoil 20 %
Idemitsu 15 %
Gaz de France 15 %


Beliggenhet:
Blokk 35/11, ca 120 km vest for Florø