Skip to Content
no

Søker om videre drift av gamle Tyin kraftverk

mai 18, 2005, 09:30 CEST

Hydro søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å bruke deler av det gamle Tyin kraftverk til å videreføre kraftproduksjonen. Etter en utbygging til 135 millioner kroner vil kraftverket kunne produsere omkring 74 GWh i året.

– Ved å tenke kreativt har vi funnet løsninger som utnytter vannressurser i området som var med i konsesjonen for nye Tyin, men som det ikke var økonomisk forsvarlig å bygge ut i det prosjektet. Vi vil samtidig utnytte to av seks turbiner i det gamle kraftverket, deler av den gamle rørgaten og annen infrastruktur, sier Knut Solnørdal.

Han er ansvarlig for Hydros søknad om "planendring for nytt Tyin kraftverk og videre drift av det gamle kraftverket".

Utbyggingen starter etter planen høsten 2006, og anlegget vil være klart for produksjon tidlig i 2008. Siden den gamle kraftstasjonen og infrastrukturen skal benyttes, vil inngrepene i naturen bli beskjedne i forhold til kraftuttaket på 74 GWh.

Planen omfatter utnyttelse av nedbørsfeltet nedstrøms reguleringsområdet til Tyin kraftverk. Etter planen skal vann fra Holsbruvatnet, Engjesetbekken, Skanseelvi og Rausdøla føres i en seks kilometer lang tunnel inn til den eksisterende rørgaten for det gamle kraftverket, omkring 700 meter over havet.

– Fordi det gamle anlegget nå blir tatt ut av drift som følge av driften av nye Tyin, er det viktig å få klarert den videre bruken av det gamle anlegget før planen for utfasing blir besluttet. Vi håper derfor det er mulig å få en rask behandling av søknaden, som nå sendes ut på høring, sier Solnørdal.