Skip to Content
no

Verdens første kommersielle bølgepark

mai 20, 2005, 07:00 CEST

Hydro Technology Ventures' investering i det skotske selskapet Ocean Power Delivery (OPD) rir på en bølge av medgang. OPD har undertegnet en avtale med det portugisiske selskapet Enersis om å bygge verdens første kommersielle bølgepark for produksjon av elektrisitet fra dønningene i havet.

Bølgeparken vil bli bygd om lag fem kilometer fra den nordlige kysten av Portugal, i nærheten av Póvoa de Varzim, og vil koste om lag 65 millioner kroner. Prosjektet vil gjøre bruk av tre bølgekraftgeneratorer av typen Pelamis P-750, som er utviklet av OPD, og som til sammen kan produsere nærmere 2,25 MW. Bølgeparken skal etter planen ferdigstilles i 2006, og vil levere strøm til nærmere 1.500 portugisiske husholdninger – og erstatte mer enn 6.000 tonn CO2-utslipp som ellers ville oppstått ved konvensjonelle karbonfyrte kraftanlegg.

Det er også etablert en intensjonsavtale om bestilling av ytterligere 30 Pelamis-maskiner (for til sammen 20MW) før utgangen av 2006, betinget av gode resultater i det innledende prosjektet. Hvis alt går bra, kan det opprettes mange flere bølgekraftanlegg langs kysten med en produksjon på flere hundre MW til sammen.

– Dette er en stor prestasjon av OPD, som har gått fra å ha en småskalamodell da vi investerte for tre år siden til å bli det aller fremste selskapet innenfor bølgeenergi i dag. Pelamis er det eneste konseptet som er anerkjent av EPRI (Electric Power Research Institute) i USA, sier Richard Erskine fra Technology Ventures

OPD er nå aktivt involvert i forhandlinger med Scottish Power, som har vist interesse for å opprette en bølgepark i Storbritannia.

Pelamis i Portugal

Prosjektet får sine leveranser fra Ocean Power Delivery – Portugal S.A., som er et heleid datterselskap av OPD med rettigheter til å produsere Pelamis-maskiner i Portugal. Prototypen for det portugisiske prosjektet ble lansert i februar 2004, og blir for tiden testet ved European Marine Energy Center på Orkneyøyene.

– Dette er en viktig milepæl for selskapet vårt og for bølgekraft, sier administrerende direktør Richard Yemm i OPD. – Vi ser på denne ordren som det første skrittet når det gjelder å utvikle det portugisiske markedet, som antas å være verdt opptil åtte milliarder euro de neste 10 årene.

Fornybare bølger

EU krever at 22 prosent av elektrisitetsforbruket skal komme fra fornybare kilder innen 2010. Fornybare energikilder utgjør i dag om lag seks prosent av energibehovet i Europa.

Enersis har henholdsvis 17 og ni års erfaring med utbygging og drift av små vannkraft­prosjekter og vindparker i Portugal. I henhold til selskapets styreleder Gonçalo Serras Pereira anses bølgekraft som Portugals nye fornybare energikilde, basert på landets egne ressurser. Dette prosjektet kan i samarbeid med andre potensielle partnere føre til betydelige økonomiske fordeler for portugisiske selskaper, ettersom markedet er utviklet, og bølgekraft får stadig større konkurransefortrinn sammenliknet med andre typer fornybar energi.

Finansiering for framtiden

Hydros venturefond for olje- og energisektoren, Technology Ventures, ble etablert i mars 2001 med en ramme på 350 millioner kroner for investeringer i selskaper som utvikler teknologi knyttet til Hydros olje- og energivirksomhet.

OPD er basert i Edinburgh og har utviklet Pelamis-teknologien i sju år. Selskapet mottar økonomisk støtte fra det britiske energidepartementet og blir ellers finansiert av investorene Hydro, Sustainable Asset Management, Carbon Trust og 3i plc.

Ocean Power Delivery