Grøfting i gang for Langeled

mai 23, 2005, 14:00 CEST

Arbeidet med graving av grøft til landfallet for gassrørledningen Langeled er godt i gang i sjøbunnen utenfor Easington i Øst-England.

Gravingen startet 12. mai og utføres av verdens største mudringsfartøy med kutte- og sugefunksjon, JFJ de Nul. Grøftearbeidene startet om lag én kilometer fra strandlinjen og fortsetter om lag 20 kilometer ut fra kysten.

– Den siste delen av grøften inn mot kofferdammen - spuntveggen som er satt opp 240 meter ut i strandsonen - graves like før rørleggingen starter, forklarer prosjektdirektør Leif Solberg i Langeled-prosjektet. Spuntveggen skal hindre at sjøen vasker sand ned i grøften i skvalpesonen.

Grøften i sjøbunnen blir ti meter bred og to meter dyp. Den vil bli tilbakefylt etter at røret er lagt.

På land er det allerede laget en 400 meter lang tunnel fra strandlinjen og opp til gassterminalen i Easington. Alle spor i terrenget vil bli fjernet så snart rørleggingen er fullført.

Leggingsfartøyet Tor Mor skal legge rørledningen de første 15 kilometerne ut fra land. Fartøyet vil ikke gå nærmere land enn 500 meter. En stor vinsj på land vil trekke røret gjennom kofferdammen inn til strandlinjen før fartøyet fortsetter leggingen ut i Nordsjøen. Dette arbeidet starter i slutten av juni.

Ute i havet er leggingsfartøyet LB200 alt i gang med å legge Langeled-røret sørover fra transportknutepunktet Sleipner Øst. Så snart Tor Mor har installert sin del av rørledningen, vil LB200 plukke opp dette røret og fortsette leggingen nordover til et punkt mellom Sleipner og Easington. Her skal rørendene sveises sammen på sjøbunnen.

Langeled skal bringe gassen fra feltet Ormen Lange i Norskehavet via Sleipner til gassterminalen i Easington. Statoil er ansvarlig for prosjektutførelsen for Langeled-prosjektet på vegne av Hydro, som er operatør for Ormen Lange.

Easington-terminalen skal være i drift fra oktober 2006 for leveranse av gass via Sleipner. Ormen Lange vil levere gass fra oktober 2007.