Skip to Content
no

Felles satsing på vindkraft i Midt-Norge

mai 27, 2005, 12:00 CEST

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Hydro går sammen om å etablere vindkraftselskapet Sarepta Energi AS i Steinkjer.

– Vi er svært positive til dette samarbeidet og tror det vil gi oss et løft i vår satsing på vindkraft i Midt-Norge, sier Alexandra Bech Gjørv, leder for Ny Energi i Hydro.

Sarepta Energi AS, som foreløpig er et selskap uten ansatte, skal ha hovedkontor i Steinkjer. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) skal etter avtalen ha styreleder i første periode, mens Hydro vil inneha funksjonen som daglig leder i selskapet.

Sarepta Energi AS bygger videre på en samarbeidsavtale som NTE og Hydro inngikk i 2004, der partene avtalte å samarbeide om flere nye vindkraftprosjekter, først og fremst i kommunene Osen, Flatanger og Roan.

Styret i NTE godkjente fredag opprettelsen av selskapet Sarepta Energi AS. Styret innstiller videre overfor Foretaksmøtet i NTE at styret gis fullmakt til å overdra 90 MW av endelig fastsatt konsesjon for Ytre Vikna vindmøllepark på 250 MW.

Hydro godkjente sist tirsdag planene om samarbeid, der Hydro legger sin konsesjon på Harbakfjellet på 90 MW inn i det nye selskapet. Framtidig utbygging av vindkraftprosjekter er planlagt gjennomført ved at prosjektene legges i et datterselskap under Sarepta Energi AS.

Driftsorganisasjon i NTE

Dersom Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk er konkurransedyktig, skal NTE bygge opp en drifts- og vedlikeholdsorganisasjon for de vindkraftparker som bygges ut gjennom det nye energiselskapet.

– Vi har betydelige utbyggingsplaner for vindkraft de kommende årene. Det vil være store, finansielle løft for vår bedrift å gjennomføre disse planene, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

– Vi ser det derfor som interessant å etablere et felles energiselskap for framtidige vindkraftutbygginger sammen med en stor partner som Hydro. Sarepta Energi AS gir oss større kraft til å gjennomføre våre planer. Vi er også sikre på at vi på denne måten kan bidra til ytterligere ringvirkninger i vår region.

– I tillegg vet vi at Hydro, som et av landets ledende industriselskap, har bred internasjonal erfaring og kompetanse innenfor innovasjon og utvikling. Vi vet også at Hydro en betydelig prosjekt- og innkjøpskompetanse som er avgjørende for gjennomføringen av de store prosjektene vi har foran oss, sier Almlid.

Sterk, felles kompetanse

– Vi er svært positive til dette samarbeidet og tror det vil gi oss et løft i vår satsning på vindkraft i Midt-Norge, sier Alexandra Bech Gjørv, leder for Ny Energi i Hydro.

– Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Hydro har på hver sin side betydelig kompetanse innen fornybar energi i tillegg til drift av store og små vannkraftanlegg. Samtidig har vi en felles oppfatning av vindkraft som en viktig del av en framtidig energiportefølje, og vilje til å utvikle et nytt og spennende energiområde. NTE har etter hvert skaffet seg solid kompetanse på prosjektering og drift av vindkraftanlegg, og vi er derfor svært positive til dette samarbeidet, sier hun.

Begge selskapene har lange tradisjoner som vannkraftprodusenter. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk er i dag en betydelig vannkraftaktør i Trøndelag, med en produksjon på 3,1 TWh i et normalår. Hydro er Norges nest største kraftprodusent, med en årlig normalproduksjon på 9 TWh.