Mer olje fra Norne

mai 30, 2005, 14:50 CEST

Statoil skal øke utvinningen fra Norne-feltet i Norskehavet med over 10 millioner fat olje. Selskapet har inngått en kontrakt med FMC Kongsberg Subsea (FMC) for å utvide undervannsproduksjonssystemet for feltet.

Avtalen med FMC er inngått på vegne av partnerskapet i feltet og har en verdi på rundt 170 millioner kroner. Leveransen omfatter en bunnramme, kalt K-rammen, med fire slisser med beskyttelsesstruktur og to ventiltresystemer for produksjon.

Rammen skal knyttes opp mot eksisterende bunnrammer på Norne. Konseptet gir også mulighet for senere å bore to ekstra brønner ved bruk av de ledige brønnslissene.

– K-rammen representerer en typisk undervanns satellittutbygging med utnyttelse av eksisterende infrastruktur på feltet. Sammen med den pågående utbyggingen av Urd (Norne-satellittene Stær og Svale), utgjør K-rammen et betydelig bidrag i satsingen for økt utvinning og haleproduksjon på norsk sokkel, sier Jostein Gaasemyr, produksjonsdirektør for Norne.

Produksjonsskipet på Norne har tilgjengelig prosesseringskapasitet til også å inkludere brønnstrømmen fra K-rammen.

Stålstrukturen til bunnrammen skal produseres av Multimaskin i Mo i Rana.

– Det er gledelig at en nordnorsk industribedrift for første gang blir engasjert som underleverandør for fabrikasjon av denne typen undervannsutstyr, sier Gaasemyr.

K-rammen skal etter planen installeres i september. Brønnene skal bores og ferdigstilles neste år slik at produksjonen fra den nye rammen kan starte allerede høsten 2006.