Skip to Content
no

Vinn-vinn for norsk gass

mai 31, 2005, 14:25 CEST

Partnerne i det Statoil-opererte Idun-feltet og BP-opererte Skarv-feltet i Norskehavet går inn for å sende gassen i Åsgard Transport til prosesseringsanlegget på Kårstø i Rogaland.

Valget er tatt i etterkant av beslutningen om at det skal bygges et nytt rikgassrør, Tampen Link, mellom norsk og britisk sokkel. Det skal gå fra det Statoil-opererte Statfjord-feltet til det britiske Far North Liquids and Gas System (Flags) og ender i St. Fergus i Skottland.

– Bestemmelsen om ilandføring av Skarv og Idun til Kårstø gjør det mulig å videreføre utviklingen av feltene, sier Annette Kvilhaugsvik. Hun har vært Statoils forhandlingsleder i Skarv og Idun-lisensene og prosjektleder for etableringen av Tampen Link.

Nå blir det en vinn-vinn-situasjon fordi løsningen utnytter ledig kapasitet i både norske og britiske gassystemer, ifølge Kvilhaugsvik.

Statfjord senfase-prosjektet alene kunne klart seg med en rørledning med en diameter på 22 tommer. Når Tampen Link bygges får den plass både til gass fra Statfjord senfase og til ny gass i Tampen-området. Dermed får Statoil og andre gasseiere større fleksibilitet i forhold til transport og marked.


Tampen Link skal legges fra Statfjord til det britiske Brent-feltet. Derfra skal gassen videre gjennom rørledningen Flags til St. Fergus i Skottland.

Tampen Link blir vel 23 kilometer lang med en diameter på 32 tommer. Røret skal legges i 2006 og være klart fra 1. oktober 2007. Operatørskapet for Tampen Link skal overføres fra Statoil til Gassco når driften starter. Rettighetshavere i tillegg til Statoil er ExxonMobil, Shell, Hydro, ConocoPhillips og Petoro.

Det er ventet at Stortinget vil godkjenne plan for anlegg og drift av Tampen Link sammen med Statfjord Senfase i juni.

Kapasiteten i Åsgard-rørledningen til Kårstø skal oppgraderes med rundt fem prosent til 26 milliarder kubikkmeter årlig for å kunne ta imot gass fra Skarv og Idun. Etter planen skal de to feltene starte produksjonen i 2010.

Skarv inneholder vel 38 milliarder kubikkmeter gass og 92 millioner fat væske, mens Idun inneholder 13,5 milliarder kubikkmeter gass. Med ilandføringen til Kårstø blir kapasiteten for behandling av våtgass fylt opp en del år framover.

Rettighetshaverne i Skarv er BP Norge, Statoil, Shell og ExxonMobil. Rettighetshaverne i Idun er Statoil, Shell og Hydro.