Midlertidig stans på Plataforma Deltana

juni 1, 2005, 09:55 CEST

På grunn av sikkerhetshensyn har Statoil midlertidig stanset boringen av letebrønnen Ballena 1-X i blokk 4 i Plataforma Deltana-området utenfor østkysten av Venezuela.

Riggeier Transocean har de siste seks ukene utført omfattende reparasjoner på boreriggen Sovereign Explorer, men den tekniske standarden møter ikke Statoils krav til sikre operasjoner i reservoarer med høyt trykk.

Statoil har som mål å ha null skader på miljø og mennesker. Som en internasjonal operatør kan ikke selskapet utføre operasjoner som ikke er i samsvar med Statoils sikkerhetsstandard.

Venezuelas olje- og energidepartement og det venezuelanske statsoljeselskapet Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) er informert om Statoils beslutning.

Statoil vil gjennomføre nødvendige tiltak for å gjenoppta operasjonene så snart som mulig. Dette inkluderer muligheten for å finne en alternativ borerigg.

Selskapet er fast bestemt på å oppfylle alle forpliktelsene som er etablert i lisensen.

Statoil er operatør for blokk 4 i Plataforma Deltana. Blokken ble tildelt i februar 2003.

Statoil er forpliktet til å bore tre letebrønner i løpet av fire år.