Etablerer hydrogensenter

juni 2, 2005, 10:30 CEST

Statoil, Statkraft og Det Norske Veritas planlegger et forsknings- og demonstrasjonssenter for hydrogen på Tyholt i Trondheim. Partnerne vil utvikle miljøvennlige, lønnsomme og sikre løsninger for produksjon av hydrogen til drift av kjøretøy og til kombinert kraft- og varmeproduksjon.

Planene har en kostnadsramme på 55 millioner kroner. Målet er at senteret skal stå ferdig tidlig i 2007.

Forskningssenteret (Hydrogen Technology Research Centre - Hytrec) vil bli et viktig bidrag i en nasjonal satsing på forberedelser til et framtidig hydrogenmarked.

Se pressemelding for mer informasjon.