Feirer 30 års drift på Mongstad

juni 2, 2005, 23:55 CEST

Mongstad-raffineriet feirer sin 30-årsdag 3. juni. Gjennom tiårene har Mongstad vokst til å bli et kraftsenter for norsk olje- og gassforedling og en betydningsfull industriarbeidsplass i Norge.

– Byggingen av Mongstad var en riktig og framtidsrettet beslutning. Det er blitt utviklet til å bli langt mer enn et raffineri, blant annet gjennom byggingen av råoljeterminalen som understøtter vår omfattende og verdensomspennende eksport av råolje og produkter, sier Jon A. Jacobsen, konserndirektør for Foredling og markedsføring (F&M).

– Vi har bygget et omfattende og høyteknologisk industristed som også videreforedler våtgass til verdifulle produkter, et kompetansesenter på foredling og et sterkt faglig miljø, sier Jacobsen.

Han understreker at Mongstad i dag er et olje- og gassenter som drives godt med høy regularitet.

– Vi er stolte av Mongstad og er godt fornøyd med de økonomiske resultatene vi har oppnådd de siste årene. Vi er i dag i stand til å ta del i verdiskapingen i raffineringsindustrien fordi det en gang ble satset på Mongstad og fordi anleggene har blitt oppgradert, utvidet og holdt i topp stand av medarbeidere som kan jobben sin.

F&M-direktøren slår fast at utviklingen av industrisenteret Mongstad ikke er sluttført. Mongstad er med sin beliggenhet et unikt industriområde som Statoil har som mål å videreutvikle.

– Vi har godt og vel 680 ansatte på Mongstad som alle er meget godt kvalifiserte og gjør en topp innsats hver dag. I tillegg har vi 70 lærlinger - mer enn noen annen bedrift. For oss er det helt sentralt å sikre etterveksten på kompetanse og vi fortsetter arbeidet med å sørge for Mongstad skal være en attraktiv, sikker og lønnsom arbeidsplass som tiltrekker seg de beste, sier Jon A. Jacobsen.

I dag vil feiringen bestå blant annet av lunsj for gjester og ansatte på Mongstad. Det blir hilsninger fra fylkesmannen, ordfører og regionsrådleder og andre spesielt inviterte gjester.