Snøhvit-røret ferdig lagt

juni 6, 2005, 12:30 CEST

Lørdag 4. juni avsluttet fartøyet Solitaire leggingen av hovedrørledningen som skal føre brønnstrømmen fra Snøhvit inn til LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest.


Rørleggingsfartøyet Solitaire er ferdig med leggingen av hovedrøret for Snøhvit. Foto: Statoil

Den 143 kilometer lange rørledningen med en ytre diameter på 28 tommer er verdens lengste flerfaserørledning. Røret vil gjøre det mulig å føre gassen fra Snøhvit-feltet til land for prosessering og nedkjøling til flytende naturgass – LNG (liquefied natural gas).

– Flerfaseoverføring av brønnstrømmen til land er et betydelig teknologisprang og representerer over 20 års utvikling og forskning, sier Statoils konserndirektør for Teknologi & prosjekter, Margareth Øvrum.

Når Snøhvits flerfaserørledning settes i drift høsten 2006, vil den fungere som et laboratorium i full skala som vil gi verdifull informasjon om flerfasetransport over lange avstander. Dette vil åpne opp for nye forretningsmuligheter for denne teknologien.

Selve rørleggingen startet fra Melkøya-enden 18. april. Rørlengder på 12 meter har vært sveiset sammen i en kontinuerlig prosess om bord og matet ut over en rampe (stinger) akterut med en hastighet på om lag fem kilometer i døgnet.

Tre rørtransportbåter som har gått i skytteltrafikk mellom Solitaire og Polarbase ved Hammerfest har sørget for jevn tilførsel av rør.

– Logistikk er viktig når vi legger rør så langt nord, slik at alle komponenter og mennesker er på plass når det er behov for dem, seir Olav Hagland, leder for rørleggingsdelen av Snøhvit-prosjektet.

Nå gjenstår dumping av stein som skal understøtte lange, frie spenn på havbunnen. Dette arbeidet er allerede startet.

Prosessanlegget for Snøhvit-gassen, Hammerfest LNG, skal levere gass fra 1. oktober 2006.

Les mer om rørleggingen her